Switching perspective

The medial frontal cortex is important for being able to put yourself in someone else's shoes; in other words, to be able to change perspectives. This so-called "Theory of mind" is the human ability to form an image of the perspective of another and indirectly also of oneself. Someone is able to realize what another person sees, feels or thinks from that other person's perspective. It is therefore also a necessary skill to be able to empathize with someone else's emotional life; to be empathetic. To do that, someone must also be able to form an image of their own perspective. He must be able to realize that his feelings and thoughts are his own feelings and thoughts. The next step is that he understands that other people have different thoughts than himself. He then develops the ability to interpret these other thoughts, so that he can predict the other person's actions. Mirror neurons play an important role in this.


Vriendschappen
Vriendschapsrelaties van adolescenten kunnen verschillende vormen aannemen. Vriendschappen kunnen gebaseerd zijn op wederkerigheid. Men is graag bij elkaar zijn en helpt elkaar. De relatie kan ook ongelijk zijn, zoals tussen dominante figuren en meelopers of gebaseerd zijn op een band tussen zeer sociale types en jongeren die juist sociaal erg teruggetrokken zijn. Die verschillen zijn belangrijk voor de manier waarop adolescenten een situatie inschatten, gevoelig zijn voor de beoordeling van anderen en sociale situaties wel of niet uit de weg gaan. Jongeren kunnen verschillen in de mate waarin ze in staat zijn zich een beeld van zichzelf of van de ander te vormen, maar het kan ook zijn dat ze verschillend gevoelig zijn voor de gevolgen van afwijzing of acceptatie.